Tränare för ungdomar sökes

Du kommer att jobba med en grupp på mellan 20-30 ungdomar. Att kunna motivera andra ser vi som viktigt, då det finns varierande intressenivå i gruppen, och runt gruppen. Du skall skapa ”det egna drivet”.​


Arbetstider: Flexibelt, men mestadels vardagkvällar, tidiga eftermiddagar, helger med tidiga morgnar och då ofta heldagar (i viss utsträckning ingår även övernattning i tjänsten), även viss ”jour-verksamhet” förekommer, samt att en del arbetsuppgifter givetvis behöver skötas under dagtid, som kontakter med arbetsgivaren. ​


Ekonomisk ersättning: 0 kr/€/$ (valutan är inte viktig, vi är ute efter att hitta den rätta kandidaten) ​

  • Du skall betala en årlig medlemsavgift om 450 kr och givetvis den årliga avgiften för dina egna barn som ingår i gruppen eller i andra grupper.​
  • Bekosta dina profilerade arbetskläder, eventuell annan arbetsrelaterad personlig utrustning och skyddsutrustning. ​
  • Bekosta dina resor till och från ditt arbete, vilket är flexibelt inom regionen (ibland utanför), vi ser det som en fördel om du har en stor bil (du kan genom detta underlätta för andra anhöriga). ​
  • …samt deltaga i olika event och sälj-aktiviteter (detta är för att du skall kunna utföra ditt arbete).​

Utbildning ser vi som viktigt och förväntar oss att du löpande skall vidareutbilda dig efter ett fastställt utbildningsprogram, i viss utsträckning på egen bekostnad. Du skall även utbilda dig i och deltaga i skadeförebyggande åtgärder, akutsjukvård och kostrådgivning, samt de interna träffarna (dessa försöker vi i så stor utsträckning som möjligt lägga på din lediga kväll, för att du skall kunna deltaga). ​

Du ansvarar för att du, gruppen och anhöriga följer fastställd värdegrund och agerar utifrån framtagen policy, då uppdraget är att fostra framtidens vuxna, du gör det genom att:​

  • Utbilda och utveckla samtliga individer i gruppen utifrån deras förutsättningar. (här kan kravbilden från anhöriga variera och behöver inte vara relaterad till närvaro och utövarens egna intresse)​
  • Stå till svars, bemöta och argumentera för dina träningsmetoder, val, resultat och beslut för gruppens anhöriga och vid behov, för arbetsgivaren. (Här kan sena kvällar förekomma, egen telefon ser vi som en förutsättning)​

Du ansvarar för att all verksamhet är välplanerad och utförs effektivt, med disciplin och god organisation, som ger möjlighet till utveckling för samtliga. ​

  • Detta kräver stor flexibilitet och innovativ förmåga då förutsättningar, närvaro, engagemangsnivå, tider etc. varierar och kan ändras med kort varsel. ​

Du ansvarar och ser till att anhöriga besätter ett antal roller (du kan givetvis ha dubbla roller) och poster runt laget och i arbetsgrupper internt och hos arbetsgivaren och bidrar med sin tid och engagemang enligt direktiv från arbetsgivaren.​

Om detta låter intressant, tveka inte, DU kanske är just den vi söker!?

Hockeycoach ledarskap och hockeyövningar
Gilla och dela gärna: