Hockey Ledarskap – The Mourinho Way

Hockey Coachning och Ledarskap The Mourinho Way

Att vara ledare eller tränare i hockey, ger hockey ledaren / tränaren hela tiden nya  utmaningar, hur behåller man engagemanget, sätter tydliga mål, får gruppen att samarbeta, samtidigt som många hockey ledare har stora krav på resultat hängande över sig …samtidigt som man skall ge feedback och se alla i laget och få det att fungera även utanför isen?

Med den här ledarskapsboken, som är kopplad till fotbollens största ledare (åtminstone enligt mig) José Mourinho, vill jag förenkla din vardag som hockey tränare / ledare.
Mourinho brukar dela folket i två delar de som älskar eller hatar honom, oavsett vilken kategori man tillhör eller vad man tycker om honom som person, så har han åstadkommit mycket med de lag som han har tränat.
Genom att slå ihop några ledarskapsmodeller har jag skapat en egen ledarskapsmodell, som jag tycker bäst beskriver de delar inom ledarskapet, som Mourinho är en mästare på.

Ledarskap för Hockey, Skola och Företag

Boken heter Fotbollens Ledarskap – Mourinho och Waterboy, men fungerar lika bra inom hockey, skola, företag, privat eller offentlig sektor det är ledarskap vi talar om.

Boken är på engelska…

Football Leadership Mourinho & Waterboy

Content in Football Leadership Mourinho & Waterboy (eBook)

A Father’s wish
About Author and Football Leadership – Mourinho & Waterboy
Leadership Cornerstones
Self-development in Leadership
The Leadership Model – Introduction
Energy / Motivation
Direction / Goals & Targets
– Teamwork
Results
Feedback
Summary
– Hare and the tortoise
José Mourinho football practices and philosophy – The Mourinho Code
Summary of models, methods, key sentences, key words and examples
Jalkapallo.se – Football Drills
The end page 276

Köp Football Leadership – Mourinho & Waterboy 275 sidor för 195 kr via Paypal