Tron på talang

Tron på att begåvning och talang är något medfött, finns djupt rotat hos många, men allt mer forskning visar att gener har en väldigt liten, om alls någon roll för talang. Istället lyfts övning, uppmuntran och motivation (det egna drivet), som det avgörande.

Syntetis åker skridskor tränar hockey hemma

Experimentet på 60-talet som kallas för Rosenthaleffekten, visar just att positiva förväntningar kan leda till goda resultat.

Samtal med spelare selänne

Med peppning, feedback och engagemang fick lärarna sina, som de trodde, talanger att prestera mer och de såg också deras utveckling i större utsträckning.

Ledarskap inom ishockey >>

Ledarens kroppsspråk >>

Hockeyövningar för olika åldrar >>

Gilla och dela gärna: