Jääkiekko Valmentajan ja Pelaajien Elekieli eKirja

Jääkiekko valmentajalle ja pelaajille elekieli on yksi tärkeimmistä kommunikoinnin muodoista, sillä pystymme vaikuttamaan joukkuetovereihin ja myös vastustajaan. Vuorovaikutuksessa 7% muodostuu sanoista, 38% äänenkäytöstä ja 55% eleistä. Yhteensä 93% kommunikoinnista tapahtuu kehon välityksellä, elekielellä. Noin 7% osuus kommunikoinnista on sanojemme varassa, silti turvaudumme usein sanoihin, emme kehon kieleen.

The Mourinho Signs

Tähän eKirjaan olen koonnut esimerkkejä yleisestä elekielestä ja visualisoinnut esimerkit José Mourinhon avulla. eKirja on englannin kielinen.

The Mourinho Signs - Understand and Learn to read body language

Hinta 14,90€
Lämna ett svar