Röda Tråden i Hockeyträningen

Vad vill din förening med hockeyträningen och spelarutvecklingen? Finns den röda tråden som genomsyrar hockeyövningarna, träningen och ledarskapet i alla lag? Med dessa mallar kan du skapa en visuell röd tråd i värderingar och hockeyträning i hela föreningen. Definiera vad som är viktigt i träningen och utveckligen av hockeyspelarna, i just er förening, inom respektive ålder och inom olika områden.

Några exempel är ifyllda, men ni behöver själva definiera vad ni vill med er hockeyverksamhet och förening med hjälp av de färdiga mallarna.

När ni är färdiga, ramarna ni in bilden som visualiserar det viktiga för varje åldersgrupp i t.ex. ishallen eller respektive förråd/omklädningsrum. Det blir därmed tydligt för alla vad föreningen står för och vilka förväntningar man har i utvecklingen för respektive åldersgrupp.

Röda,Tråden,Hockey,Träning,Förening,Ledarskap,Utveckling

Köp mallarna för den röda tråden i hockeyföreningen, träningen och spelarutvecklingen för 179 kr. Filen skickas manuellt via epost och kräver PowerPoint eller motsvarande.